PRODEJ NÁBYTKU UKONČEN, PRODEJNA UZAVŘENA.
probíhá doprodej KOŽENÉ SEDACÍ SOUPRAVY (č.1). Info tel. 731 575 322.

PARFUMÉRIE..PRAVÉ PARFÉMY !. www.artparfemy.cz

Info tel. 797 997 222, 731 575 322.

Obchodní podmínky

Nejsme v žádném případě internetovým obchodem. Na našich webových stránkách pouze představujeme a nabízíme zboží, které se aktuálně nachází na naší prodejně nebo které se pro Vás vyrábí nebo upravuje na zakázku.

V zájmu solidního jednání naší firmy doporučujeme všem našim zákazníkům osobní návštěvu naší prodejny s možností vyzkoušení a důkladné prohlídky našeho zboží a to i přes naše přesvědčeni, že jeho kvalita vždy převyšuje stanovenou cenu.

Pokud zákazník požádá o zaslání nebo dopravu našeho zboží i bez osobní prohlídky, považuje se tento prodejní případ z právního hlediska za totožný s osobním nákupem v naší prodejně.

V případě zájmu o dodání zboží jiným způsobem než obchodním balíkem na dobírku, vyžadujeme zaplacení rezervačního poplatku, předem zaslaného na náš účet, jehož výše je odvozena z případné ceny dopravy a cca 15ti % z ceny zboží. Rezervační poplatek za zboží může být upraven podle vzájemné dohody.

Při platbě objednaného zboží zákazník doplatí zbývající část do kupní ceny včetně dopravy, pokud zajištění dopravy je požadováno od nás. Pokud zákazník do 30 kalendářních dnů od výzvy k odebrání objednaného zboží nedoplatí zbývající část kupní ceny, propadá rezervační poplatek ve prospěch obchodníka. Obchodníkem se rozumí firma, identifikovaná na objednávce nebo jako majitel bankovního účtu, kde byl rezervační poplatek zaplacen.

Pro dovoz je nutná časová součinnost zákazníka. Doklad je vždy přiložen ke zboží! V případě, že byl cestou ztracen, neprodleně nás o tom informujte. Pokud máte zboží určeno pro podnikání, je nutno předem nahlásit DIČ firmy (i v případě, že nejste plátcem DPH), jméno a sídlo firmy - v opačném případě bude doklad vystaven na konečného spotřebitele. (V případě použitého zboží nelze odečíst DPH).

Pokud se jedná o použité zboží, není možné považovat za závadu takový jeho stav, který se dá u použitého zboží předpokládat.


Záruční podmínky a záruční doba

 1. Délka záruční doba činí u nového zboží 24 měsíců, u použitého zboží 6 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. To neplatí, jestliže kupující o vadě při převzetí věděl, nebo ji sám způsobil.
 3. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytne vada na zboží, uplatní kupující právo, vyplývající ze záruční odpovědnosti prodávajícího, v místě jeho provozovny, kterým je Areál ZD Starojicko, Nový Jičín - Loučka. Je nutné předložit doklad o zakoupení zboží.
  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Způsob předání zboží je nutné dohodnout předem.
  Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
 4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 6. Záruku nelze uplatnit v případech, že vada vznikla:
  • nevhodným používáním zboží
  • neodborným nebo nešetrným zacházením, manipulací nebo obsluhou zboží
  • zanedbáním péče a údržby
  • provedením zásahu do konstrukce nebo úpravy zboží
  • zboží bylo poškozeno živly